เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก   

About Us


แพลทฟอร์มการศึกษาวิชาฟิสิกส์ ในลักษณะการทำโจทย์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์อย่างง่าย แต่ก็ซับซ้อนพอที่จะสามารถสร้างคอร์สเรียนแบบพลวัตที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนได้
 
จากฐานข้อมูลโจทย์ฟิสิกส์กว่า 2565 ข้อ ครอบคลุมทุกสนามสอบ ทุกบท ทุกเรื่อง กลายมาเป็น 19 คอร์สตะลุยโจทย์คุณภาพ ที่สร้างขึ้นจากผลการสอบก่อนเรียนของน้องแต่ละคน ทำให้น้องจะได้คอร์สเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด  
 
นอกจากนี้ระบบออนไลน์ของเรายังทำให้น้องข้ามข้อจำกัดของโรงเรียนกวดวิชาแบบเดิม ที่น้องๆ ต้องเสียเวลาและสิ้นเปลืองเงินในการเดินทางไปเรียน การกวดวิชาที่บ้าน ผ่านระบบออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเรายังทำให้ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายจากราคาค่าเรียนที่ถูกอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เท่าเทียมกันทั่วประเทศ